De opvoeding van uw kleuter in een vogelvlucht!

Vanaf het moment dat jouw peuter een kleuter wordt, begint het proces van het loslaten. Jouw kind gaat nu naar groep 1, wat een mijlpaal is in zijn of haar korte leven tot nu toe. Als het goed is, is jouw kind een vrolijk mensje en heeft nog geen last van de grote mensen problematiek (druk, stress etc). Het gaat zijn eigen gangetje en gaat komende tijd heel veel dingen ontdekken en vriendschappen sluiten. Dit allemaal zonder jou in zijn directe omgeving.

Kleuter Op School

Sociale ontwikkeling
Jouw kind komt in contact met een hoop andere kinderen. Voor sommige kinderen is dit een groot feest en anderen vinden dit maar eng en houden zich op de achtergrond. Maar allemaal zijn ze op hun manier nieuwsgierig. Zolang zij thuis liefde krijgen en de juiste omgangsvormen mee krijgen zullen alle kinderen vrienden en vriendinnen maken. Bij de ene kind duurt het langer dan bij de andere maar dit hoeft geen reden tot ongerustheid te zijn.

Pesten
Het is op deze leeftijd dat het fenomeen pesten begint. Leerkrachten hebben de taak om pestgedrag waar te nemen en te begeleiden. Maar wij als ouders hebben ook een verantwoordelijkheid te nemen. Pesten komt voort uit onzekerheid. Ook veel volwassenen voelen zich beter en sterker door een ander te kleineren. De kinderen die pesten zijn vaak weinig terechtgewezen door hun ouders. Ook kinderen die (terecht) de hemel in worden geprezen door hun ouders moeten vaak nog omgangsvormen leren. Kinderen werken vanuit hun instinct en moeten nog leren hoe zij met andere kinderen moeten omgaan.

Lees meer over de ontwikkeling van jouw kind op mens en samenleving!

You May Also Like

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>